»AW 61

  • Dərinlik / Depth: 61
  • Qanad Dərinliyi / Vent Depth: 68
  • Maximum Cam Qalınlığı (boşluq):40


pencerekapi (18)
AW seriyasının izolyasiyalı olan AW 61; 2 mm səth qalınlığıyla çıxarılmaqda olub, istər zərif görünüşü, istərsə də əla istilik izolyasiyası ilə iqtisadi və estetik bir seriyadır. Alcası 'ın digər bütün doğrama silsilələri ilə eyni rezin və aksessuarlarını, çita, adaptor, künc, takozu profillərinin ortaq istifadə edilməsi istiqamətiylə tətbiqçilər üçün gərək fond, gərək istehsal əsnasındakı qarışıqlığı aradan qaldırmaqdadır. Xaricdən düz, içdən oval xəttlərə sahib AW 61 Series 22 mm-lik istilik izolyasiya baryeri ilə istilik keçirən əmsalı endirilərək məkanlarında istilik və səs izolyasiyası düşünənlər üçün imtina edilməz bir silsilədir.

Thumbnail image